Företagslån akut

Att äga och driva eget företag är en dröm för många, men livet som verksamhetsansvarig är inte alltid en dans på rosor. De flesta företagen hamnar någon gång i behov av pengar, för att undvika driftstopp väljer många att ta in kapital utifrån. Då kan det behövas et akut företagslån för att finansiera viktiga delar på kort sikt.  Småföretagare har ofta svårt att få lån från vanliga banker, de ställer generellt mycket högre krav på bolag än enskilda privatpersoner.

Snabbt företagslån direkt på nätet

Den som letar snabbt företagslån gör därför bäst i att vända sig direkt till ett mindre kreditbolag. Glädjande nog finns det ganska många olika företagslån på nätet utan säkerhet att välja mellan. Baksidan är att du dessvärre måste räkna med en hög lånekostnad om du behöver pengarna akut.

Det dominerande upplägget att få företagslån snabbt är personlig borgen det innebär att minst en bolagsman åtar sig att personligen betala skulden om företaget inte håller återbetalningsplanen. Skälet till att kreditbolagen kräver personlig borgen är att man vill minska den risk man tar när man lånar ut pengar till mindre företag. Genom att en borgensman tar personligt ansvar för skulden, försäkrar sig kreditbolaget om att inte gå miste om några pengar vid en eventuell konkurs.

Akuta företagslån sker utan säkerhet, vilket betyder att pengarna inte knyts till någon särskild egendom eller specifik del av verksamheten och därför kan användas fritt till valfritt ändamål inom företaget.

Saker att tänka på innan du tar akut företagslån snabbt

Som alltid om man överväger lån gäller det att noga tänka över hur mycket pengar man verkligen behöver innan ansökan. Sök aldrig om ett större belopp än vad du har bruk för, annars är risken överhängande att du spenderar mer än vad du tänkt dig. Hela skulden måste betalas tillbaka i tid, därför är det viktigt att anpassa återbetalningstiden efter företagets möjligheter till återbetalning. Det är vanligt att man överskattar återbetalningsförmågan, dock är det bättre att ha en löptid på 18 månader istället för 12 månader om det medför att du klarar av att göra alla inbetalningar i tid.

Vid försenad inbetalning kan dröjsmålsränta och förseningsavgifter tillkomma. Om ärendet skickas vidare till inkasso tillkommer ytterligare pålagor. Väljer du Froda företagslån slipper du oroa dig för att missa några inbetalningar, då Froda har ett speciellt upplägg som innebär att en mindre summa pengar dagligen dras från företagskontot.

Crowdlending – tjän pengar genom att låna ut pengar till företag

Crowdlending är en ny metod för att tjäna pengar där du kan låna ut pengar till företag och tjäna på räntan. Genom att låna ut pengar till företag kan du få en lönsam avkastning på dina investeringar. Eftersom du investerar direkt i företag, kan du dessutom ha en direkt påverkan på hur företaget utvecklas. Crowdlending är ett bra sätt att diversifiera din portfölj och få tillgång till ett annat investeringsalternativ.