Om sidan

Akutlånet.se lanserades hösten 2013. Vi recenserar och jämför olika lånebolag i Sverige som erbjuder snabblån.

Vår vision är att det skall vara lätt att låna pengar direkt på nätet. Det finns tillfällen då ett ordinärt banklån inte är ett alternativ.  För dessa akutsituationer finns akutlån som ger pengar på kontot inom ett par timmar eller senast senare samma dag.

Hösten 2018 har akutlånet.se fått ett rejält lyfte både vad gäller innehåll numera jämför vi även kontokrediter och funktionalitet har utökats så att det är lätt att hitta lån utan UC samt kreditgivare som godtar betalningsanmärkning.

Nya regler kring snabblån

Från och med 1 september 2018 gäller ett nytt regelverk för högkostnadskrediter efter nya inskärpningar i konsumentkreditlagen. Begreppet högkostnadskredit är i sig nytt och syftar i första hand på snabblån och smslån med begränsad löptid. De uppdaterade regelverket innebär följande:

  • Ett räntetak för högkostnadskrediter införs som innebär att kreditgivare inte får ta ut högre kreditränta eller dröjsmålsränta för högkostnadskrediten än referensräntan plus 40 procentenheter. Under hösten 2018 innebär det att räntan per år aldrig får vara högre än 39,5 procent.
  • Ett kostnadstak införs som innebär att kostnaderna för lånet aldrig får överstiga lånebeloppet. Begreppet kostnader inkluderar i detta fall: ränta och avgift, dröjsmålsränta samt inkassoavgifter.
  • Förlängning av löptiden begränsas för högkostnadskrediter till endast en gång om en förlängningsavgift tas ut, denna begränsning gäller inte snabblån utan sådan avgift eller om en skälig avbetalningsplan kan upprättas.

Nya skärpta regler och riktlinjer påverkar Akutlånet.se

Samtidigt som villkoren för snabblån uppdateras höjs kraven för kreditgivare som marknadsför högkostnadskrediter vilket har direkt betydelse vår tjänst, följande inskärpningar gäller från och med 2018-09-01

  1.  Kreditgivaren måste upplysa om att produkten som man erbjuder är en högkostnadskredit.
  2. Information om riskerna med skuldsättning samt var man kan få stöd i budget- och skuldfrågor måste finnas med i samband med marknadsföringen.
  3. Marknadsföring av högkostnadskrediter skall alltid vara måttfull.

Felaktigt påstår emellertid Konsumentverket att krediter med kort löptid och mindre avgifter varit undantagna från kravet på kreditprövning fram tills 2018-09-01, detta stämmer enligt vår uppfattning inte särskilt väl då inskärpningar som tvingar samtliga långivare att göra kreditupplysningar infördes redan 2011, dock görs  i vissa fall ingen kreditupplysning hos UC i dessa fall används då  alltid något annat mindre kreditupplysningsföretag.

Regelverket gör att flera snabblån försvinner

Regelförändringarna har fått en direkt påverkan på konsumentkreditmarknaden, en mängd lån har redan plockats bort eller så har produkten förändrats i grunden, i huvudsak har man övergått till att erbjuda kontokrediter.

Följande produkter som finns med i våra jämförelser har modifierats alt. räntan ändrats:

Följande snabblån har upphört:

Risker med skuldsättning

Akutlånet.se vill upplysa alla konsumenter om att de lån och krediter som främst exponerars på denna sajt är så kallade högkostnadskrediter. Det handlar om temporära lån utan säkerhet som i regel återbetalas inom 1-36 månader.

Att låna pengar innebär alltid in risk för dig som konsument. I och med att ett juridiskt bindande låneavtal undertecknas åtar du dig att återbetala hela skulden i enlighet med överenskommelsen. Låntagare som inte sköter detta åtagande risker i första hand påminnelseavgifter, inkassoavgift samt dröjsmålsränta. Fortsatt utebliven återbetalning  riskerar att leda till betalningsanmärkning och efter ett betalningsföreläggande skuldindrivning genom Kronofogden.

Konsumentundersökning

Vi vill veta vad som fått dig att besöka akutlånet.se. Genom att ta reda på vad våra besökare eftersöker kan vi anpassa och förbättra våra tjänster. Självklart är deltagande i undersökningen frivillig och ingen data lagras eller presenteras som kan användas för att identifiera besökares identitet.

Varför söker du akutlån?

View Results

Loading ... Loading ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *